Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2011. № 3.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-09-30
Authors
Присяжнюк, М. В.
Писаренко, Павло Вікторович
Чухліб, Ю. О.
Міщенко, С. В.
Лайко, І. М.
Вировець, В. Г.
Писаренко, Павло Вікторович
Ласло, Оксана Олександрівна
Поспєлов, Сергій Вікторович
Нечипоренко, Наталія Іванівна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО, СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА, ЕКОНОМІКА, ТЕХНІЧНІ НАУКИ, СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
Keywords
сільське господарство, сортівничо-насіннєва справа, сортівничо-насінньове управління Цукротресту, деґрадація земель, агроекологічний моніторинг, еколого-агрохімічний стан земель, родючість ґрунтів, токсиканти., коноплі, сорт, карликові рослини, гени карликовості, морфологічні ознаки, технологічні ознаки, статевий тип., агротехнології точного виробництва, системи GIS, системи DGIS, системи точних технологій., ехінацея пурпурова, Echinacea purpurea (L.) Moench, ехінацея бліда, Echinacea pallida (Nutt.) Nutt., посівні властивості, фітоек- спертиза насіння, мікроміцети, первинна інфекція, вторинна інфекція., ячмінь ярий, голозерні і плівчасті форми, колекція, господарсько цінні озна- ки, стійкість до вилягання, урожайність, елементи продуктивності, сорт., норми сівби, ячмінь озимий, бур’яни, засміченість посівів., пшениця тверда яра, урожайність, мінеральні добрива, сорти, фактор, продуктивність., сроки посева, период от всходов до цветения, фазы Луны, максимум сол- нечного тепла (летнее солнцестояние)., соки, фізіологічно-активні речовини, енерґетична та харчова цінність, смакові якості., смородина чорна, смородинова листовійка, фітофаґ, ентомофаґ, трихограма., інбридинг, миргородська порода, споріднене розведення, свині., породи, головний мозок, печінка, зразки, мікротом, зрізи, гепатоцит, простір Діссе, судини., бджолині сім’ї, медоносна флора, медозбір, еспарцет, гречка, соняшник., маточне молочко, маточна личинка, маточники, зберігання, титрована кис- лотність, антимікробна активність, бактеріологічне обсіменіння., продукція бджільництва, фактичні витрати, нормативні витрати, реалізаційна ціна, собівартість., батьківські сім’ї, зимівля, трутневий розплід, ранні трутні., фенотип, товщина шпику, ультразвукові прилади, кореляційні зв’язки, поправочні коефіцієнти, м’ясні якості., молоко, загальний протеїн, істинний білок, небілкові нітрогенмісткі сполуки., годівля свиней, корми, раціони, відгодівля, оплата кормів, приріст., етіологія, номенклатура захворювання, мікоплазми, свині, пневмонії, артрити, мікоплазмоз свиней., свині, аскариси, трихуриси, езофаґостоми, еймерії, ізоспори, балантидії, саркоптеси, асоціації паразитів, епізоотологія., дослідження, гіпоксія, окислення, ліпіди, гемолізат, еритроцити, діальдегід., хламідіоз, велика рогата худоба, патолого-анатомічні зміни, плеврит, поліартрит., остеомієліт, коти, патогенез, малоновий діальдегід, каталаза., анафродизія, гіпофункція яєчників, гіпоплазія яєчників, селегумат, телиці., збудник, Babesia canis, бабезіоз, цуценя-гнотобіот, плазма крові, біохімічні показники., бабезіоз, мікроскопія, лабораторна діагностика, собаки., гельмінтоларвоскопія, спосіб, мюллеріоз, кози, фекалії, личинки., коти, бронхіт, глікопротеїни, оксипролін, уронові кислоти, діагностика, ентеробактерії, протей, хвороби молодняку, фекалії свиней., велика рогата худоба, фасціольоз, копроскопія, хлорид цинку, бішофіт., гельмінти, собаки, екстенсивність інвазії, інтенсивність інвазії, Полтавська область., ціна, ціноутворення, гранична корисність, вартість, собівартість, сотрудничество, перспективы, инвестиция, товарооборот, технология., програмно-апаратні засоби, методологія, оптимальне планування, експеримент, вартість, час, методи., демпфер, магнітна рідина, проміжна камера., агроекосистема, нафтові вуглеводні, морфометричний аналіз, епідерміоцити, мікроморфологія., полезахисні лісові смуги, вітрова ерозія (дефляція), ідентифікація змін (Change detection), супутник Landsat 5, NDVI, NIR, RED., пшениця озима, маса 1000 зерен, натура, склоподібність, якість зерна, вміст білку, клейковина, група якості зерна., мінеральне живлення, строки сівби, якість насіння, олійність., Phaseolus vulgaris L., Phaseolus lunatus L., Phaseolus coccineus L., Phaseolus acutifolius Grau, ізоферменти, електрофорез, алель, ген, поліморфізм., аспергильоз, птиця, корм, гриби, мікотоксини, штам, токсичність, біопроба, моніторинг., частота, звітні дані, сальмонели, золотистий стафілокок., пастерельоз, кролі, екстракапілярний, нефроцити, пієлонефрит., масові розмноження, цукрові буряки, основні шкідники, регіональна синхроні- зація, глобальна синхронізація, прогнозування, історичні відомості, популяція, багаторічна динаміка.
Citation