Застосування проєктної технології навчання у процесі підготовки магістрів професійної освіти

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Япринець, Тетяна Сергіївна
Антонець, Анатолій Вікторович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті обґрунтовано теоретичні та методичні аспекти застосування проєктної технології навчання у процесі підготовки магістрів професійної освіти. Відзначено переваги використання проєктного навчання, котре стимулює інтерес здобувачів вищої освіти до вирішення різноманітних виробничих завдань та ситуацій на основі раніше набутого ними досвіду, створює умови для підвищення мотивації та творчої самореалізації майбутніх магістрів, розвиває їхні інтелектуальні здібності. Виокремлено педагогічні умови реалізації проєктної діяльності майбутніми викладачами професійної освіти з урахуванням їхнього рівня підготовки та індивідуальних можливостей. Висвітлено сутнісні характеристики класифікацій проєктів за домінантою діяльності, предметно-змістовими напрямами, характером взаємозв’язків та координування проєкту, за кількістю учасників проєкту та його тривалістю. Розкрито методичні аспекти та етапи реалізації проєктів у процесі опанування основ педагогічного менеджменту. Проведено висновки щодо того, що проєктна технологія навчання є сучасним інструментом усебічного розвитку особистості у процесі професійної підготовки майбутніх магістрів професійної освіти; її використання створює можливості поєднання традиційних методів навчання з активними та інтерактивними, дає змогу актуалізувати, інтегрувати і відпрацювати отримані знання, уміння і навички здобувачів вищої освіти, під час її реалізації викладач може використовувати сукупність пошукових, дослідницьких та творчих дидактичних засобів. Застосування проєктної технології у процесі професійної підготовки магістрів професійної освіти створює всебічні можливості для формування фахових знань та вмінь, умінь і навичок самоорганізації у власній педагогічній діяльності, розвитку критичного мислення, здатності до інформаційного пошуку та інноваційної діяльності.
Description
Япринець Т. С., Антонець А. В. Застосування проєктної технології навчання у процесі підготовки магістрів професійної освіти // Ukrainian professional education = Українська професійна освіта:науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г.Короленка. – Полтава, 2021. – Вип. 9-10. С. 130-135.
Keywords
Професійна підготовка, проєкт, проєктна діяльність, педагогічний менеджмент, магістри професійної освіти, проєктна технологія навчання
Citation