Молочна продуктивність та відтворна здатність корів української чорно-рябої молочної породи Полтавщини

Abstract
Висвітлені результати досліджень щодо прояву генетичного потенціалу продуктивності корів у залежності від природно-кліматичної зони. Доведено, що в племінних господарствах Полтавської області корови української чорно-рябої молочної породи характеризуються досить високим генетичним потенціалом молочної продуктивності, хоча різниця між кращими й гіршими стадами суттєва, що підтверджено межами ознак та коефіцієнтом варіації досліджуваних показників. Високий рівень надою корів-первісток забезпечить підвищення білковомолочності та жирномолочності, а також молочної продуктивності із збільшенням лактацій. Жива маса та вік телиць при першому плідному осіменінні не гарантує високу молочну продуктивність коровам з першою лактацією
Description
Keywords
молочна продуктивність, відтворна здатність корів, українська чорно-ряба молочна порода, природно-екологічні умови, надій корів, лактація
Citation