ТЕНДЕНЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ РИБИ В УКРАЇНІ, В СВІТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АКВАКУЛЬТУРИ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

No Thumbnail Available
Date
2018-10-30
Authors
Усачова, Валентина Євгенівна
Штрикуль, Максим Сергійович
Чорний, Олег Анатолійович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Полтавська державна аграрна академія
Abstract
У статті розглянуто статистичні дані світового ринку риби і відмічена стійка тенденція збільшення частки виробництва аквакультури в загальному обсязі рибодобування за рахунок популярності риби як харчового продукту та скорочення у світовому океані запасів риби Виробництво риби вирощеної в умовах підприємств аквакультури підвищується як в світі, так і в Україні. Проаналізовано основні тенденції виробництво риби на території Полтавської області у перспективних водоймах, що працюють в режимі аквакультури, що дозволить збільшити обсяг вирощування різних видів, в якості рибопосадкового матеріалу і товарної риби.The article deals with the statistical data of the world market of fish and noted a steady tendency to increase the share of aquaculture production in the total volume of fishing by the popularity of fish as a food product and reduction of fish stocks in the oceans The production of fish grown under the conditions of aquaculture enterprises is increasing both in the world and in Ukraine . The main tendencies of fish production on the territory of the Poltava region in the perspective waters, working in the aquaculture mode, which will allow to increase the volume of growing of various species, as a fish and material of fish and commodity fish, are analyzed.
Description
Усачова В.Є Тенденції виробництва та споживання риби в Україні, в світі та перспективи розвитку аквакультури в Полтавській області / Штрикуль М.С., Чорний О.А., Усачова В.Є // Збірник статей за результатами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 30-31 жовтня 2018 року. – Полтава, 2018 – С.110-118
Keywords
аквакультура, світовий ринок риби, споживання риби, добування водних ресурсів, aquaculture, world fish market, fish consumption, water extraction
Citation
статистичні дані світового ринку риби і відмічена стійка тенденція збільшення частки виробництва аквакультури в світі та Полтавській області в збірнику статей за результатами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:Актуальні питання технології продукції тваринництва: