ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЯК ОБ’ЄКТИВНА ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Оніпко, Валентина Володимирівна
Япринець, Тетяна Сергіївна
Келемеш, Антон Олександрович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розкрито особливості застосування технологічного підходу в підготовці магістрів професійної освіти; розглянуто теоретичні аспекти технології освітнього процесу як об’єктивну тенденцію розвитку сучасної професійної освіти; обґрунтовано технологічний потенціал фахової підготовки магістрів професійної освіти спеціалізації (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології, відображений у змісті та способах засвоєння здобувачами навчальної інформації, визначено типи технологій: соціально-освітні, виробничі та види технологій магістра професійної освіти: освітні (педагогічні), аграрно-виробничі. Досліджено основні переваги технологічного підходу як методологічної основи трансформації професійної освіти з галузі Агрономія, що дозволяє сформувати технологічну компетентність здобувачів вищої освіти, та потрактовано таку компетентність як логічне поєднання теоретичних знань, способів організації освітнього процесу в закладах професійної освіти і практичних умінь застосовувати спроєктовану освітню роботу, аналізувати й оцінювати результати підготовки. Визначено: теоретичну складову технологічної компетентності, що виявляється у сформованості професійних знань щодо цілей, засобів, компонентів педагогічного процесу, розуміння важливості добирати та впроваджувати педагогічні технології з урахуванням індивідуальних особливостей здобувачів освіти та специфіки аграрної галузі; практичну складову, що охоплює вміння оптимально проєктувати педагогічний процес, спрямовані на досягнення запланованого результату (співвіднесення методів, засобів і технологій з цілями навчання й індивідуальними особливостями суб’єктів підготовки). Проведено висновки стосовно того, що технологічна компетентність забезпечує позитивну динаміку рівнів професійної компетентності як здобувача вищої освіти, так і керівника освітньої програми та керівника закладу освіти, що дає підстави для твердження про успішність життєдіяльності закладу освіти, його конкурентоспроможність, яку можна забезпечити, використовуючи технології проєктного менеджменту, технологізацію процесу підготовки майбутніх магістрів професійної освіти для інноваційного розвитку закладів освіти в постійно змінюваному освітньому середовищі.
Description
Оніпко В., Япринець Т., Келемеш А. Технологізація освітнього процесу як об’єктивна тенденція розвитку сучасної професійної освіти. Українська професійна освіта. 2022. Вип. 11. С. 47–56. DOI: https://doi.org /10.33989/2519-8254.2022.11.275539
Keywords
магістр професійної освіти, професійна підготовка, тенденція, технологічний підхід, технологічна компетентність, технологізація освітнього процесу, master of vocational education, covational training, trend, technological approach, technological competence, technologization of the educational process
Citation