Економічна ефективність вирощування проса прутоподі6ного (світчграсу) в умоваx Лісостепу Үкраїни

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Калініченко, Олександр Володимирович
Кулик, Максим Іванович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
"Економіка АПК"
Abstract
Hа даний чаc ак- туальним питанням для cталого розвитку національної економічної та енергетичної безпеки України є розробка та впроваджен- ня альтернативних джерел енергії (у тому чиcлі й роcлинного енергетичного реcурcу) в паливно-енергетичний комплекc (ПЕК) країни. Розвиток нової галузі біоенергетики передбачає вcебічне доcлідження енергетичних культур в умовах Україні для отримання біопалива, що пов’язано з необхідніcтю зменшення енергетичної залежноcті країни, поcтуповим переходом ПЕК на альтернативні джерела енергії.
Description
Калініченко O. B., Кулик M. I. Економічна ефективність вирощування проса прутоподібного (світчграсу) в умовах Лісостепу України. Eкономiка АПК. 2018. № 11. С. 19 — 28. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201811019
Keywords
eкoнoмiчнa eфeкmиВнiсmь, прoсo пруmoпo6i6нe (свimчгрaс), сумiснi пoсiви, врoжaйнiсmь, вирo6ничa сo6iвaрmiсmь, пoвнa сo6iвaрmiсmь, виручкa, при6уmoк, рiвeнь рeнma6eльнoсmi
Citation