ЗАГАЛЬНОСВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ КОЗІВНИЦТВА ТА ОСНОВНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ КОЗЯЧОГО МОЛОКА

Abstract
Description
Метою наших досліджень було дослідити сучасний стан виробництва козиного молока в Україні і світі та окреслити основні фактори, зокрема генетичні, що обумовлюють його якість та, відповід- но, якість сиру. Встановлено, що загальносвітові тенденції розвитку козівництва свідчать про зростання ролі цієї галузі у харчуванні населення. За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) спостерігається стабільне зростання як чисельності поголів’я, так і валово- го виробництва козиного молока. Згідно з проведеними дослідженнями з 2015 по 2019 рік чисельність поголів’я молочних кіз у світі зросла на 6,8 % – до понад 215 мільйонів голів. Стабільне зростання поголів’я відбувалось у країнах Європи (+ 30,0 %) та Африки (+ 10,3 %). Найбільша чисельність молочних кіз утримувалась 2019 року у країнах Азії (50,8 %) та Африки (40,0 %). Валове виробництво козячого молока у світі з 2015 по 2019 рік зросло на 4,9 %. В Україні до цього часу ситуація в молоч- ному козівництві суттєво відрізняється від загальносвітових тенденцій – за досліджуваний період поголів’я кіз зменшилось на 6,8 %, валове виробництво молока знизилось на 14,5 %. Представлено аналітичний матеріал залежності хімічного складу козячого молока від генотипових та паратипо- вих факторів, таких як: порода, вік, сезон окоту, стадії лактації, тривалість сухостійного періоду та вагітності, годівля, умови утримання, вплив навколишнього середовища (температура, вологість), маси тіла та ін. Зазначається, що європейські породи молочних кіз, як правило, мають набагато більший потенціал для виробництва молока, ніж аборигенні породи, які не піддавались селекційним змінам. Водночас багато корінних порід кіз мають більш високий вміст сухих речовин у молоці та більш пристосовані до місцевих умов утримання і годівлі, особливо в умовах змін клімату. Прогнозується зростання світового попиту на молочні продукти з козиного молока, оскільки спо- живачі стають більш вимогливими до якості продуктів тваринного походження, які мають важли- ве значення у щоденному раціоні людини завдяки оптимальному вмісту макро- та мікронутриєнтів.
Keywords
кози, козівництво, козине молоко, технологія виробництва козиного молока, утримання кіз, якість козиного молока, виробництво сиру
Citation