Біологічна активність у ризосфері сої за комплексної інокуляції

Abstract
Наведено результати аналізу змін біологічної активності ґрунту ризосфери сої ран- ньостиглого сорту Аметист за бактеризації насіння до сівби поліфункціональним комплексом сумісних біопрепаратів. Встановлено склад комплексу, що позитивно впливає не лише на нодуляцію,а й на целюлозоруйнування, загальний вміст мікробної маси, коефіцієнти мінералізації та оліготрофності, фітотоксичність ґрунту.
Description
Мікробний ценоз, який утворюється в кореневій зоні рослин, є складним угрупо- ванням різноманітних мікроорганізмів, що упорядковується на основі екологічних та трофічних взаємодій, і є важливою функ- ціональною ланкою в системі «ґрунт — мі- кроорганізм — рослина». Проте мікробне угруповання чутливо реагує і на будь-які чинники довкілля, а із закінченням дії чин- ника, стабілізується у рівновазі, але вже на новому рівні відповідно до змінених умов та виду рослин [3]. Враховуючи вищевикладене
Keywords
соя, сорт, комплекс біопрепаратів, бульбочки, інокуляція, ефективність, прибавка до врожаю
Citation