Особливості практичної підготовки майбутніх фахівців із геодезії в сучасних умовах університетської освіти

dc.contributor.authorМаренич, Микола Миколайович
dc.contributor.authorОніпко, Валентина Володимирівна
dc.date.accessioned2024-02-02T11:51:17Z
dc.date.available2024-02-02T11:51:17Z
dc.date.issued2023
dc.descriptionМаренич М. Оніпко В. Особливості практичної підготовки майбутніх фахівців із геодезії в сучасних умовах університетської освіти. Українська професійна освіта. 2022. Вип. 12. С. 87–96. DOI: https://doi.org/10.33989/2519-8254.2022.12.279014
dc.description.abstractУ статті розкрито особливості практичної підготовки майбутніх фахівців із геодезії в сучасних умовах університетської освіти, актуалізовано проблему такої підготовки майбутніх фахівців, що поєднує в собі принципи як знаннєвої, так і практико зорієнтованої парадигми, сукупність яких дає можливість зберегти фундаментальність вищої освіти в опорі на накопичення досвіду практичної діяльності та сформувати професійно мобільного фахівця. Охарактеризовано специфіку практичного компонента професійної підготовки здобувачів освітньо-професійної програми Геодезія та землеустрій першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в умовах університетської освіти, яка свідчить, що процес підготовки майбутніх фахівців організовано в різних формах продуктивної та творчої пошукової діяльності. З’ясовано, що зміст практичної складової професійної підготовки забезпечує формування професійної мобільності, а також оволодіння здобувачами значущими професійними компетентностями, спрямовано на виконання ними комплексу завдань: набуття умінь і первинних практичних навичок роботи з аналоговими геодезичними приладами, посилення практичної та професійно-орієнтаційної спрямованості освітнього процесу, закріплення інтегрованих геодезичних знань, виконання комплексу польових геодезичних робіт, способів та правил використання карт у вирішенні наукових та практичних фахових задач (навчальна практика на І курсі); комплексне опанування геодезичними методами розв’язання різних прикладних завдань, вивчення геодезичного забезпечення виконання робіт у землеустрої та будівництві, отримання практико зорієнтованих знань будови, принципів роботи, юстування, навичок роботи з сучасними геодезичними приладами, оволодіння технікою геодезичних вимірювань і побудов, нової геодезичної техніки у виробничих умовах (навчальна практика з геодезії); набуття досвіду фахової діяльності, отримання досвіду проведення топографо-геодезичних робіт та практичних навичок виконання проєктно-вишукувальних робіт; збору, вивчення й оцінки економічних, статистичних, планово-картографічних та інших матеріалів; установлення на місцевості меж; геодезичної зйомки та коректування планів землекористувань і землеволодінь, виконання землевпорядних та земельно-кадастрових робіт (виробнича практика); компетентнісного узгодження із замовленням на фахівця, формування інтегрованих знань, набутих у процесі вивчення дисциплін фахового спрямування, отримання навичок виконання самостійного дослідження, розвиток професійних компетентностей, пов’язаних із вирішенням прикладних проблем у галузях землевпорядкування, геодезії, геоінформатики, підготовка до виконання кваліфікаційної роботи (переддипломна практика). Доведено, що майбутні геодезисти завдяки переходові від однієї базової форми діяльності до іншої отримують більш розвинуті практичні навички застосування навчальної та наукової інформації, реалізації засобів здійснення квазіпрофесійної та навчально-професійної діяльності, оволодівають реальним професійним досвідом, отримуючи можливості природного та ефективного входження в професію.
dc.identifier.urihttps://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/16599
dc.language.isouk
dc.subjectуніверситетська освіта
dc.subjectпрофесійна підготовка
dc.subjectмайбутні фахівці
dc.subjectперший (бакалаврський) рівень вищої освіти
dc.subjectздобувачі освітньо-професійної програми Геодезія та землеустрій
dc.subjectпрактика
dc.subjectвиди практик
dc.subjectконтекстний підхід до практичної підготовки
dc.subjectдуальна освіта
dc.subjectuniversity education
dc.subjectprofessional training
dc.subjectfuture specialists
dc.subjectfirst (bachelor’s) level of higher education
dc.subjectstudents majoring in Geodesy and Land Management
dc.subjectpractice
dc.subjecttypes of practices
dc.subjectcontextual approach to practical training
dc.subjectdual education
dc.titleОсобливості практичної підготовки майбутніх фахівців із геодезії в сучасних умовах університетської освіти
dc.title.alternativePRACTICAL TRAINING FEATURES OF FUTURE SPECIALISTS IN GEODESY IN MODERN CONDITIONS OF UNIVERSITY EDUCATION
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Особливості практичної підготовки майбутніх фахівців.pdf
Size:
562.16 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
17.09 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: