ВИБІР ЕКОНОМІЧНО ОПТИМАЛЬНОЇ ШВИДКОСТІ АТАКИ ПРИ ДРОБЕСТРУМЕНЕВОМУ ОЧИЩЕННІ МЕТАЛЕВИХ ПОВЕРХОНЬ

Abstract
Description
За умови зниження собівартості процесу дробеструменевого очищення металевих поверхонь розроблена методика розрахунку оптимальної швидкості атаки, як головного технологічного показника, який визначає продуктивність обробки, інтенсивність зносу інструменту і якість обробленої поверхні. У роботі на основі експериментально обґрунтованих вихідних значень економічного періоду стійкості дробу залежно від властивостей матеріалів контактних тіл (дробу і оброблюваного виробу) проілюстрований вибір економічно вигідних швидкісних технологічних параметрів механічної дробеструменевої обробки.
Keywords
дробеструменеве очищення, швидкість атаки, стійкість дробу, собівартість, поверхнева продуктивність
Citation