Бухгалтерський баланс: минуле, сучасне, майбутнє

Abstract
Description
У монографії розкрито теоретико-методологічні засади бухгалтерського балансу та розглянуто його значення в управлінні підприємством. Висвітлено історичний аспект розвитку бухгалтерського балансу, зроблено акцент на сучасних проблемах і тенденціях розвитку бухгалтерського балансу на мікро- та макрорівнях. Монографія рекомендується для використання докторантами, аспірантами, магістрантами, науковими співробітниками, які цікавляться розвитком бухгалтерського обліку в Україні та світі.
Keywords
Бухгалтерський баланс, історія бухгалтерського обліку, облік для прийняття рішень, фінансова звітність
Citation