«РОЗВИТОК ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ В СФЕРІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (НА МАТЕРІАЛАХ ТОВ «АГРОФІРМА «МІЧУРИНА» ГЛОБИНСЬКОГО РАЙОНУ)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-12
Authors
Логвин, Олександр Іванович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ПДАА
Abstract
Логвін О.І. «Розвиток логістичних систем в сфері матеріально-технічного забезпечення підприємницької діяльності» (на матеріалах ТОВ «Агрофірма «Мічурина» Глобинського району) – Кваліфікаційна робота на правах рукопису. Магістерська дипломна робота на здобуття ступеня вищої освіти магістр за освітньо-професійною програмою Підприємництво спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. – Полтавська державна аграрна академія, Полтава, 2018. Здійснено теоретичне обґрунтування вибору оптимального руху запасів, викладено методи визначення потреби у обігових фондах та розглянуто сучасні концепції збутово-постачальницьких систем. Здійснено організаційно-економічну оцінку підприємства, аналіз та характеристику традиційної системи постачання, здійснена оцінка результативності та ефективності системи постачання. Обґрунтовано основні вимоги до вибору постачальника, здійснена оптимізація системи матеріально-технічного забезпечення, визначено удосконалення механізму закупок ресурсів.
Description
РЕФЕРАТ магістерської дипломної роботи на здобуття кваліфікації – магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Keywords
Логістика, господарська діяльність, матеріально-технічне забезпечення, постачання ресурсів
Citation