Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2012. № 1.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-03-30
Authors
Григорюк, І. П.
Калініченко, Володимир Миколайович
Малинська, Л. В.
Жемела, Григорій Пимонович
Бараболя, Ольга Валеріївна
Писаренко, Віктор Микитович
Пономаренко, Сергій Володимирович
Писаренко, Павло Вікторович
Колєснікова, Лариса Анатоліївна
Малиновская, И. М.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО, СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА, ЕКОНОМІКА, ТЕХНІЧНІ НАУКИ, СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО, МЕТОДИ І МЕТОДИКИ
Keywords
енерґетична безпека, відновлювальні джерела енерґії, біомаса, фітоенерґе- тичні рослини., клоп-черепашка, пошкодження, оцтова кислота, концентрація, об’єм хліба, шпаристість, еластичність, смак, формостійкість., шкідники капусти, капустяний білан, капустяна совка, капустяна міль, динаміка чисельності., ґрунт, мікроморфологія, судинно-волокнисті пучки, ксилема, флоема, листкова пластинка, нафтове забруднення., пожар, микробиоценоз, залежь, эколого-трофические группы, минерали- зация, гумус, фитотоксичность., ріпак ярий, протруйники, хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, капустяна попелиця, економічний поріг шкідливості., кореляція, варіація, коефіцієнт еластичності, мінливість., пшениця озима, сорт, попередники, урожайність, натура зерна, склоподібність., дози мінеральних добрив, родючість ґрунту, коефіцієнт енерґетичної ефективності., ГДК (гранично допустима концентрація), стічні води, важкі метали, кадмій, свинець, ртуть, мідь, цинк., Ехінацея пурпурова, Echinacea purpurea (L.) Moench., Зірка Миколи Вавилова, етанольне фракціонування, лектини, нативні екстракти, біологічна активність, тест-система., Ехінацея пурпурова, Echinacea purpurea (L.) Moench., Зірка Миколи Вавилова, етанольне фракціонування, лектини, нативні екстракти, біологічна активність, тест-система., гречка, сорт, спосіб сівби, норма висіву насіння, урожайність, якість зерна., пшениця тверда яра, суха речовина, білок, клейковина, фази стиглості, урожайність, добрива, попередник., штами, ізоляти, інтенсивне культивування, врожайність, плодове тіло, коефіцієнт габітусу., басейн річки, коефіцієнти економічної стабільності, антропогенного навантаження, оцінка стану агроландшафту., плоди баклажана, сортотипи, підвид, зберігання, упаковка, умови., зберігання, дихання, обприскування, занурення, антиоксиданти, плоди абрикоса., масові розмноження, циклічність, цукрові буряки, комахи-шкідники, сонячна активність, популяційні цикли, прогнозування, повторюваність, синхронність., гроздевая листовертка, математическая модель прогноза, виноград., просо, колекція, зразки, урожайність, елементи урожайності, варіація, кореляція, вихідний матеріал., коефіцієнт вирівняності, ознака, стійкість, томат, фузаріозне в’янення., водовбирна здатність, час утворення тіста, стійкість до замішування, опірність тіста, розрідження, еластичність, валориметрична оцінка., хлопчатник, режим орошения, нормы минеральных удобрений, количество коробочек, масса хлопка-сырца в коробочке., корови, молоко, корми, раціони, структура, годівля, зима, літо., мясо, сало, порода, корейка, грудинка, убойный выход, убойная масса, выход мяса, выход сала, живая масса., маса при народженні, ембріогенез, ембріональна швидкість росту, молочна продуктивність., нанопорошки оксидів металів, цитотоксичність, бактерицидні властивості, безпека., еймеріоз, кролі, біохімічні показники, ГГТП, АсАТ, АлАТ., похідні триазолу, сполуки АИ 99, АИ 100, антимікробна активність., бактерицидное действие, бактериостатическое действие, атипичные микобактерии, дезинфицирующий препарат, концентрация, экспозиция., дирофіляріоз, патолого-анатомічні зміни, собаки, Dirofilaria immitis, гельмінтоз., коні, кінцівки, копита, деформації, лікування., синдром «плавця», новонароджені цуценята, грудна клітка, пальпація, між- реберні м’язи., держава, економічне регулювання, розвиток, аграрне виробництво, підтримка., фермерство, селянське господарство, власник, розміри землекористування, сімейні господарства, наймана праця, товарні господарства., дивідендні виплати, фонд дивідендів, дивідендна політика, акціонерне товариство., кадровий потенціал, людські ресурси, кадри, керівники, спеціалісти, менеджмент., информация, консультирование, предпринимательство, эффективность, производство., регіон, територія, маркетинг, регіональний маркетинг, макрорівень, мезорівень, мікрорівень., ефективність, економія, паливо, дослідження, обробка, ґрунт, торсіонно-ударний ніж., трибунна споруда, технічний стан, корозія, дефект, експлуатаційний ресурс, елементи каркасу., диференціал, блокування, кут повороту, обертаючий момент, коефіцієнт блокування, колесо, зчеплення., поверхневі води, контрольні створи, гідрохімічні показники, індекс забруднення води, екологічна ситуація., синьо-зелені водорості (ціанобактерії), процес евтрофікації («цвітіння» водойм), хімічні речовини, мікроскопічне до- слідження, розмноження ціанобактерій, фос- фат-іону (PO3- 4), підрахунок клітинних елементів., поживні середовища, мікроорганізм, властивості, дослідження., інґредієнти комбікормів, фізико-механічні властивості, абсолютно суха речовина., мікрофлора, пародонт, пародонтит, гінгівіт, коти., собівартість, рентабельність, урожайність, технології, рижій., прогноз, часові ряди, тренд, гіпотеза стійкості тенденції, економічні явища, екстраполяція, кореляційно-реґресійне моделювання.
Citation