Спосіб одержання лектину

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006-04-17
Authors
Поспєлов, Сергій Вікторович
Поспєлова, Ганна Дмитрівна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Пропонується спосіб одержання nектину шляхом екстракції рослинної сировини, центрифуrування, послідовного фракціонування екстракту етиловим сnиртом і висушування цільового nродукту, як рослинну сировину використовують насіння калини звичайної (Vibumum opulus L.}, а екстракцію проводять nри рН 4,5-5,0.
Description
Пат. 13552 Україна, МПК7 А61К 36/00. Спосіб одержання лектину / С.В.Поспєлов, Г.Д.Поспєлова ; власник Полтавська державна аграрна академія. - № 200507661 ; заявл. 01.08.2005 ; опублік. 17.04.2006, Бюл. № 4. – 1 с.
Keywords
Vibumum opulus, калина звичайна, лектини, лектини калини
Citation
Collections