Патенти

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 20
 • Item
  Спосіб виробництва кормової добавки для коней
  (2021) Кузьменко, Лариса Михайлівна; Слинько, Віктор Григорович; Березницький, Віктор Іванович; Березницький, Євгеній Вікторович; Піщаленко, Марина Анатоліївна; Коваленко, Нінель Павлівна; Шерстюк, Олена Леонідівна; Кузіна, Влада Олександрівна; Стрижак, Анатолій Васильович; Самохатько, Антон Олександрович; Мамотенко, Вікторія Олегівна; Мороз, Олег Григорович; Чухліб, Євгеній Володимирович; Діденко, Яна Вячеславівна; Прасолов, Євген Якович
 • Item
  Способ А.М.Гродзинского для биологического тестирования
  (1991-02-28) Поспєлов, Сергій Вікторович; Гродзинський, Андрій Михайлович; Самородов, Віктор Миколайович
  Изобретение относится к ботанике, физиологии растений и семеноводству и может применяться при изучении физиологической активности веществ методом биологического тестирования.
 • Item
  Способ диагностики почвоутомления под озимой пшеницей
  (1992-01-07) Муха, Володимир Дмитрович; Поспєлов, Сергій Вікторович
  С целью повышения точности диагностики в отобранных на контрольном и испытуемом полях образцах почвы определяют активность почвенных ферментов инвертазы и каталазы. а оценку почвоутомления проводят путем сравнения величин отношения активностей инвертазы и каталазы контрольного и испытуемого полей.
 • Item
  Способ диагностики почвоутомления под кукурузой.
  (1992-01-07) Муха, Володимир Дмитрович; Поспєлов, Сергій Вікторович
  После отбора образцов почвы на контрольном и испытуемом полях определяют в них активность почвенных ферментов пероксидазы. каталазы и уреазы. а оценку почвоутомления производят путем сравнения величин отношения суммы активностей пероксидазы и каталазы к активност~ уреазы контрольного и испытуемого полей.
 • Item
  Способ оценки пригодности почвы для выращивания бобовых растений
  (1992-05-15) Голинська, Євгенія Львовна; Макаренко, Валентина Іванівна; Поспєлов, Сергій Вікторович; Самородов, Віктор Миколайович
  Изобретение относится к биохимии почвы и может найти применение в растениеводстве и почвоведении. Цель изобретения - ранняя оценка почвы для выращивания бобовых. На обследуемом поле после уборки предшественника отбирают образцы почвы, в них определяют рН - диапазон активности лектинов t и сравнивают с оптимальными значениями рН почвы для конкретного вида бобовых и в случае, когда в интервале оптимальных значений рН выявлена максимальная активность лектинов, считают. что почва пригодна для выращивания данного вида бобовых.
 • Item
  Засіб для позакореневої обробки насіннєвих посівів люцерни
  (1996) Писаренко, Віктор Микитович; Писаренко, Павло Вікторович; Самородов, Віктор Миколайович; Поспєлов, Сергій Вікторович
  Пропонуєть засіб для стимуляції плодутворення на насіннєвих посівах люцерни
 • Item
  Засіб боротьби з бур'яновою рослинністю
  (1998-12-25) Козак, Володимир Павлович; Писаренко, Віктор Микитович; Борисенко, Микола Дмитрович; Писаренко, Павло Вікторович; Писаренко, Володимир Вікторович; Поспєлов, Сергій Вікторович; Самородов, Віктор Миколайович
  Використання пластової води як засобу боротьби з буряновою рослинністю
 • Item
  Композиція фіточаю «Фіточай №3»
  (2006-02-15) Поспєлов, Сергій Вікторович; Самородов, Віктор Миколайович; Бречко, Віктор Миколайович; Головатий, Андрій Вадимович
  Розроблено композицію фіточаю, що містить чай зелений китайський байховий і траву ехінацеї, а також листки ожини сизої та/або листки суниці лісової.
 • Item
  Спосіб оцінки посівних якостей насіння ехінацеї
  (2007-11-26) Поспєлов, Сергій Вікторович; Міщенко, Олег Вікторович
  Розроблено спосіб оцінки посівних якостей насіння ехінацеї шляхом розкладання насіння у чашки Петрі, зволоження та пророщування з наступною оцінкою результатів.
 • Item
  Спосіб вирощування багаторічних бобових трав в системі органічного землеробства
  (2012-02-27) Поспєлов, Сергій Вікторович; Самородов, Віктор Миколайович; Антонець, Семен Свиридонович; Антонець, Антоніна Семенівна
  Спосіб вирощування багаторічних бобових трав в системі органічного землеробства, що включає сівбу, догляд за посівами, використання наземної маси першого року вегетації
 • Item
  Спосіб внесення органічних добрив в системі органічного землеробства
  (2012-03-26) Поспєлов, Сергій Вікторович; Самородов, Віктор Миколайович; Антонець, Семен Свиридонович; Антонець, Антоніна Семенівна
  Спосіб внесення органічних добрив в системі біологічного землеробства включає внесення органічних добрив після збирання зернових культур та подальше їх заробляння дисковими агрегатами. Перед внесенням органічних добрив поле поверхнево обробляють ґрунтозахисними знаряддями.
 • Item
  Спосіб мульчування грунту в системі органічного землеробства
  (2012-03-26) Поспєлов, Сергій Вікторович; Самородов, Віктор Миколайович; Антонець, Семен Свиридонович; Антонець, Антоніна Семенівна
  Спосіб мульчування ґрунту в системі біологічного землеробства включає збирання основної продукції та створення шару мульчі з побічної. Після збирання основної продукції рослинні рештки залишають на зиму. Шар мульчі створюють зимою або весною.
 • Item
  Спосіб оцінки врожайності надземної маси ехінацеї пурпурової генеративного періоду онтогенезу
  (2010-02-10) Поспєлов, Сергій Вікторович
  Розроблено спосіб оцінки врожайності надземної маси ехінацеї пурпурової генеративного періоду онтогенезу, що включає підрахунок кількості листків та додаткових параметрів.
 • Item
  Патент на корисну модель "Спосіб приготування водно-спиртового настою для приготування соусів для мяса" № 39510
  (РВВ ПДАА, 2009) Бурбак, А.; Прасолов, Євген Якович; Бурбак-Альгербаві, Л.; Рибак, Г.; Васюк, О.; Браженко, С.; Ласло, Оксана Олександрівна
 • Item
  Спосіб одержання лектину
  (2006-04-17) Поспєлов, Сергій Вікторович; Поспєлова, Ганна Дмитрівна
  Пропонується спосіб одержання nектину шляхом екстракції рослинної сировини, центрифуrування, послідовного фракціонування екстракту етиловим сnиртом і висушування цільового nродукту, як рослинну сировину використовують насіння калини звичайної (Vibumum opulus L.}, а екстракцію проводять nри рН 4,5-5,0.
 • Item
  Середовище для пророщування пилку
  (2013-11-11) Шершова, Світлана Вікторівна; Самородов, Віктор Миколайович; Поспєлов, Сергій Вікторович
  Середовище для пророщування пилку містить дистильовану воду та додатково екстракт кореневищ з коренями ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea (L.) Moench).
 • Item
  Живильне середовище для пророщування пилку
  (2013-11-11) Шершова, Світлана Вікторівна; Самородов, Віктор Миколайович; Поспєлов, Сергій Вікторович
  Живильне середовище для пророщування пилку містить дистильовану воду та додатково містить екстракт надземної частини ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea (L.) Moench) концентрацією 10-2-10-5%.
 • Item
  Спосіб збирання сільськогосподарських культур на агроландшафтах з ерозійно небезпечним рельєфом в системі органічного землеробства
  (2015-12-10) Антонець, Семен Свиридонович; Поспєлов, Сергій Вікторович; Самородов, Віктор Миколайович; Антонець, Антоніна Семенівна
  Спосіб збирання сільськогосподарських культур на агроландшафтах з ерозійно небезпечним рельєфом в системі органічного землеробства включає пряме комбайнування. При збиранні залишають стерню висотою 10-25 см, а валки соломи укладають впоперек напряму схилу агроландшафту
 • Item
  Спосіб обробітку грунту на агроландшафтах з ерозійно небезпечним рельєфом в системі органічного землеробства
  (2015-12-10) Антонець, Семен Свиридонович; Поспєлов, Сергій Вікторович; Самородов, Віктор Миколайович; Антонець, Антоніна Семенівна
  Спосіб обробітку ґрунту на агроландшафтах з ерозійно небезпечним рельєфом в системі органічного землеробства після вирощування зернових та/або круп'яних культур включає дискування ґрунту навесні.
 • Item
  Спосіб визначення лектинів
  (2017-09-25) Поспєлов, Сергій Вікторович; Чеботарьова, Людмила Василівна
  Заявлений спосіб визначення лектинів в рослинному матеріалі. Як рослинний матеріал використовують зернівки пшениці м'якої.