ДИНАМІКА І ДІАГНОСТИКА ТОКСИЧНОГО ВПЛИВУ НАФТОЗАБРУДНЕНОГО ҐРУНТУ НА СТІЙКІСТЬ ПРОРОСТКІВ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Писаренко, Павло Вікторович
Самойлік, Марина Сергіївна
Колєснікова, Лариса Анатоліївна
Плаксієнко, Ірина Леонідівна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Agrology
Abstract
Як і в цілому по Україні, питання охорони земель на Полтавщині залишаються надзвичайно гострими. До земель сільськогосподарського призначення входять і землі, які з різних причин нині не використовуються під вирощування сільськогосподарських культур, зокрема нафтозабруднені угіддя. Ці землі в області становлять незначний відсоток, але вони помітно можуть вплинути на прибутки аграрних підприємств. Нехтування земельними ресурсами, звичайно, йде в розріз з вимогами раціонального природокористування. Найбільш нестійкими в екологічному відношенні є ті райони, в яких розорані землі піддаються техногенному навантаженню і значно переважають над умовно стабільними угіддями. Досліджено ранній розвиток веґетативних органів пшениці ярої, що була вибрана як тест-рослина для визначення фітотоксичності різних рівнів змодельованого нафтового забруднення ґрунту Полтавського регіону. Показано, що новий спосіб апроксимації зрізів біооб’єктів складної форми гомотопними плоскими геометричними моделями сприяє мінімізації похибки морфометричних вимірювань, дає можливість використовувати класичну метрику для дослідження структурних змін зрізів, визначати направленість структурних змін біологічних об’єктів в експериментальних умовах. Досліджено динаміку мікроморфології проростків пшениці ярої залежно від умісту сирої нафти в ґрунті. Малі дози нафтового забруднення (5 мл/кг) стимулюють процеси анаболізму в листковій пластинці, що проявляється в збільшенні розмірів листків і кількості структурних елементів. За відносно великих доз нафтового забруднення (30 мл/кг) маси ґрунту суттєво затримується розвиток структурних елементів ЛП. Проведені експерименти та морфометричні дані дали змогу виявити в умовах змодельованого нафтового забруднення ґрунту (5, 10, 20, 30, 40, 50 мл/кг) три основні ефекти впливу на ранній розвиток рослин пшениці ярої. Перший ефект – стимулюючий; сприятливий вплив малих доз нафти (≤ 5 мл/кг) на ріст рослин пшениці ярої. Другий ефект – резистентність; проявляється в толерантності рослин пшениці ярої до дії нафтового забруднення ґрунту в дозі 10‒20 мл/кг. Третій ефект – фітотоксичний. За умов нафтового забруднення ґрунту в дозі ≥ 20 мл/кг виявляються перші морфологічні ознаки уповільнення росту проростків пшениці ярої. Збільшення концентрації нафти до 50 мл/кг ґрунту призводить до затримки росту проростків, зменшення кількості хлоренхіми в листковій пластинці, до деструкції і загибелі рослин пшениці ярої.
Description
Динаміка і діагностика токсичного впливу нафтозабрудненого грунту на стійкість проростків / П. В. Писаренко, М. С. Самойлік, Л. А. Колєснікова, І. Л. Плаксієнко. Agrology. 2018. Vol. 1. № 3. Р. 240-246.
Keywords
листкова пластинка, морфометричні показники, агроекосистема, апроксимація, гомотопні геометричні моделі, leaf plate, morphometric indexes, agroecosystem, approximation, homotopic geometrical models
Citation