Формування насіннєвої продуктивності у сорту Сагайдак в залежності від елементів живлення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Литвиненко, Олег Олександрович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Предмет досліджень. Кількісні та якісні характеристики рослин у сорту Сагайдак від різних доз внесення азотних добрив. Метою досліджень. Мета роботи – встановлення рівня впливу різних доз внесення азотних та комплексних добрив на урожайність та якість насіння пшениці озимої сорту Сагайдак в умовах Лівобережного Лісостепу України. Наукова новизна. Вивчена мінливість ознак насіннєвої продуктивності пшениці озимої в залежності від різних доз внесення мінеральних добрив, встановлено їх закономірності росту і розвитку в умовах дослідного поля Полтавської державної аграрної академії Лівобережного Лісостепу України та проаналізовано якісні показники зерна. Практичне значення. Проведено комплексну оцінку сорту озимої пшениці Сагайдак та встановлено особливості формування його продуктивності залежно від різних доз мінерального живлення в умовах Лісостепу України
Description
Keywords
озима пшениця, сорт, урожайність, удобрення, білок, клейковина
Citation