Підручники і посібники

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
  • Item
    Публічне управління
    (2023) Лозинська, Тамара Миколаївна; Іваніна, Олександр Васильович; Щетініна, Тетяна Олексіївна
    Навчальний посібник «Публічне управління» розрахований для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня вищої освіти Бакалавр за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 281 Публічне управління та адміністрування. Може бути корисним для слухачів центрів підвищення кваліфікації, молодих науковців, викладачів вищих навчальних закладів, службовців і посадових осіб органів державної влади і органів місцевого самоврядування, громадських діячів.