Підручники і посібники

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Полтавське сільськогосподарське товариство (1865-1920 рр.): Історія, звитяги, першопостаті
  ("Дивосвіт", 2015) Самородов, Віктор Миколайович; Кигим, Світлана Леонідівна
  Вперше викладено повну історію Полтавського сільськогосподарського товариства вказані його здобутки та наведені характеристики його провідних діячів
 • Item
  Апостол раціонального рільництва С.Ф.Третьяков
  (Полтавська державна аграрна академія, 2011) Самородов, Віктор Миколайович; Вергунов, Віктор Анатолійович; Опара, Надія Миколаївна
  Викладено найбільш повну біографію та бібліографію праць одно з зачинателів сільськогосподарської дослідної справи, першого директора Полтавської сільськогосподарської дослідної станції Сергія Федоровича Третьякова
 • Item
  В.І.Сазанов: портрет розбудовника сілськогосподарської дослідної справи та громадянина
  (Полтавська державна аграрна академія, 2011) Самородов, Віктор Миколайович; Вергунов, Віктор Анатолійович
  Викладено найбільш повну біографію та бібліографію наукових праць видатного вченого-аграрія В.І.Сазанова
 • Item
  Серед квітів і трав: штрихи до портрета ботаніка та природоохоронця Олени Байрак
  ("Верстка", 2007) Самородов, Віктор Миколайович; Козелська, Ганна Анатолієвна
  Висвітлено творчий шлях та наукові здобутки вченого-ботаніка активного організатора заповідної справи О.М.Байрак
 • Item
  BASICS OF SCIENTIFIC RESEARCH IN AGRONOMY : methodological instructive regulations for an laboratory work of the students of the Agronomy Faculty of education and qualification level - "Bachelor"
  (2019-02-27) Marenych, M. M. ; Yurchenko, S. O.; Маренич, Микола Миколайович; Юрченко, Світлана Олександрівна
  In experimental practice, including the agronomic one, it is impossible to speak about the truth of the trial or the establishment of a certain regularity without having conducted an appropriate major experiment. The logical completion of the trial is a mathematical processing of the experimental results. The methodological instructive regulations are aimed at forming knowledge and practical skills, planning, designing, conducting field experiments, analysing the results, making calculations including modern software as well used by students of the Agronomy Faculty. For this purpose, each work, which provides an example of calculations of the biometric parameters, the truth of the trial, contains the nature of calculations and their solution by means of modern software. This will greatly facili-tate the statistical processing of the experimental results and will help complete the di-ploma paper in a proper way.
 • Item
  Пути оптимизации фитосанитарного состояния посево кукурузы в суловиях интенсификация земледелия
  (Малоярославецкая городская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Калужского облиспокома, 1982) Писаренко, Віктор Микитович; Сусидко, П. И.
  Современные требования к защите кукурузы от вредителей заключаются в комплексном использовании всего арсенала средств и методов с учетом их минимального отрицательного влияния на окружающую среду.
 • Item
  Защита озимой пшеницы от вредителей при интенсивных технологиях
  (Москва ВО "АГРОПРОМИЗДАТ", 1989) Писаренко, Віктор Микитович; Сусидко, П. И.
  Интенсификация производства основных сельскохозяйственных культур характеризуется широким внедрением новых технологических процессов их возделывания и обработки почвы, изменением структуры севооборотов.
 • Item
  ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТІВ SOILBIOTICS В ТЕХНОЛОГІЯХ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
  (2016-09) Тодд, Зер; Маренич, Микола Миколайович; Гангур, Володимир Васильович; Юрченко, Світлана Олександрівна; Тараненко, Сергій Володимирович; Лень, Олександр Іванович; Єрмолаєв, Ю.; Горб, Олег Олександрович; Ковальчук, Сергій Сергійович; Хворостяний, О. І.
  Про високу стимулюючу активність гумусових кислот свідчать результати досліджень Поліської дослідної станції ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського». Встановлено, що використання гумінових препаратів із сапропелю сприяє підвищенню лабораторних показників насіння (енергії проростання – до 28%, схожості – 20%, довжини проростка – 77,4%), врожайності овочевих культур 34,4-88,9% та покращенню якості продукції (зростання вітаміну С до 136,7, зниження нітратів до 3,2 разу). Гумінові препарати сприяють швидшому проростанню насіння, зменшують стресову дію несприятливих факторів на молоді рослини та збільшують їхню адаптацію до умов вирощування. В перші фази розвитку спостерігається значно більша інтенсивність наростання кореневої системи внаслідок чого зростає площа живлення рослин, ефективність засвоєння ними вологи та поживних речовин, стимулюються також фізіологічні процеси – дихання, інтенсивність фотосинтезу, накопичення цукрів. Біологічна активність препаратів залежить від біологічної активності гумінових кислот, які входять до складу препарату. В свою чергу вона залежить від сировини, з якої видобувають гумати – гній, компост, сапропель, торф, буре вугілля, леонардит. У леонардиту вона найвища, 5 оскільки процес гуміфікації відбувається протягом 60-70 млн. років, причому гумінова кислота леонардиту за мінералогічною системою визначається як природна гумінова кислота. Зважаючи на вище зазначене, наші дослідження були спрямовані на розроблення технологічних основ застосування нових гумінових препаратів за вирощування зернових, бобових, олійних, овочевих культур (ефективні економічно вигідні та екологічно безпечні норми застосування, найбільш доцільні строки (фаза розвитку культури) та кратність обробляння посівів) з метою підвищення та покращення якості врожаю, збереження та відтворення родючості ґрунту.
 • Item
  Стандартизація і управління якістю продукції рослинництва. Навчальний посібник з вивчення дисципліни та для самостійної роботи студентів агрономічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”
  (РВВ Полтавської державної аграрної академії, 2000-10) Філоненко, Сергій Васильович; Кочерга, Анатолій Андрійович; Куценко, Олександр Михайлович; Москаленко, Василь Ілліч
  У посібнику, відповідно до навчальної програми, розглянуті принципи побудови стандартів і технічних умов на рослинницьку продукцію. Описані діючі стандарти та технічні умови, згідно яких здається та заготовляється продукція рослинництва. Для студентів спеціальностей 6.090101, 7.130102 та 8.130102 “Агрономія” всіх форм навчання.