Економічна ефективність вирощування проса прутоподібного (світчграсу) в умовах Лісостепу України

Abstract
Мета статті – обґрунтувати теоретико-методичні положення та здійснити оцінку економічної ефективності вирощування проса прутоподібного (світчграсу) залежно від виду посіву і внесення добрив. Методика дослідження. У процесі дослідження використано такі методи: абстрактно-логічний (при визначенні сутності, узагальненні показників економічної ефективності вирощування проса прутоподібного); монографічний (при вивченні економічної ефективності вирощування світчграсу; виявленні чинників, що впливають на ефективність його вирощування); статистико-економічний (при визначенні ефективності використання ресурсів у процесі вирощування культури); порівняльного аналізу (в процесі аналізу економічної ефективності вирощування світчграсу). Результати дослідження. Досліджено теоретичні основи поняття «ефективність» у сільському господарстві. Експериментальним шляхом вивчено особливості формування врожайності світчграсу, проаналізовано багатовимірні графіки впливів на показник продуктивності культури. Розраховано та проаналізовано економічну ефективність вирощування біомаси для виробництва біопалива. Для підвищення економічної ефективності виробництва світчграсу розроблено мережеву модель, яка відображає логічну технологічну послідовність і взаємозв’язки операцій при вирощуванні світчграсу, що дає можливість планувати оптимальну чисельність працівників та матеріальних ресурсів. Елементи наукової новизни. Вперше обґрунтовано мережевий графік вирощування світчграсу в умовах Лісостепу України з урахуванням технологічних операцій, матеріально-технічних засобів та кількісно-якісних параметрів виконання необхідних технологічних операцій. Удосконалено оцінку економічної ефективності вирощування світчграсу, що, на відміну від існуючих положень, передбачає використання системи натуральних, вартісних показників та показників якості. Практична значущість. Удосконалено технологію вирощування світчграсу в умовах Лісостепу України, що дозволить отримувати більший вихід біомаси з одиниці площі й забезпечити переробну промисловість рослинною сировиною для виробництва біопалива.
Description
Калініченко О. В. Економічна ефективність вирощування проса прутоподібного (світчграсу) в умовах Лісостепу України / О. В. Калініченко, М. І. Кулик // Економіка АПК. - 2018. - № 11. - С. 19 – 28.
Keywords
економічна ефективність, просо прутоподібне (світчграс), сумісні посіви, врожайність, виробнича собівартість, повна собівартість, виручка, прибуток, рівень рентабельності
Citation