Сутність і напрями розвитку підприємства: теоретичний аспект

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Полтавський університет економіки і торгівлі
Abstract
Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретико-методологічних основ та напрямів розвитку підприємства з урахуванням елементів ресурсозберігаючого розвитку. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, узагальнення, графічного методу. Результати. Досліджено й узагальнено існуючі підходи до визначення розвитку підприємства: кількісний, якісний, комплексний, системний і процесний. Запропоновано власне визначення розвитку підприємства з позиції процесного підходу. Узагальнено та систематизовано напрями розвитку підприємства, виокремлено ресурсозберігаючий розвиток як окремий напрям, що об’єднує всі види діяльності. Практична значущість результатів дослідження. Розвиток підприємства слід розуміти як процес кількісних, якісних і структурних змін, які призводять до переходу підприємства на новий рівень існування. Розвиток підприємства доцільно поділяти за змістом і видами діяльності. Об’єднуючим розвитком для всіх видів діяльності є ресурсозберігаючий розвиток підприємства
Description
Лопушинська О. В. Сутність і напрями розвитку підприємства: теоретичний аспект / О.В.Лопушинська // Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки». – № 5 (84), 2017. – С. 87 – 92
Keywords
розвиток підприємства, напрями розвитку підприємства, ресурсозберігаючий розвиток
Citation