ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ

Abstract
Description
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО, СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ, СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА, ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Keywords
Зміна якості плодів вишні за попередньої обробки полісахаридними композиціями протягом зберігання, Урожайність та хлібопекарські властивості зерна пшениці озимої при різних дозах і строках застосування азотних добрив, Вплив сортових особливостей на якість зерна пшениці озимої, Ефективність стимуляторів для передпосівної обробки насіння пшениці озимої, Технологічні прийоми органічного землеробства як основа регулювання розвитку шкідливих організмів, Вплив мінеральних добрив на водоспоживання та продуктивність пшениці озимої, Урожайність пшениці озимої в короткоротаційній просапній сівозміні залежно від удобрення й основного обробітку ґрунту, Ефективність гумінових стимуляторів за умови передпосівної обробки насіння зернових культур, Фактори чутливості ґрунтів Волинської області до ерозії, Економічна ефективність короткоротаційної плодозмінної сівозміни залежно від системи удобрення цукрових буряків, Добір вихідного матеріалу чини посівної (Lathirus sativus L.) для створення посухостійких сортів, Екологізація землеробства як перший крок до органічного виробництва рослинницької продукції, Особливості калюсогенезу і морфогенезу первинних експлантатів in vitro різних генотипів ріпака (Brassica napus L.), Система комплексного управління сферою поводження з твердими відходами в контексті збалансованого регіонального розвитку, Вплив способу вирощування проса прутоподібного на динаміку органічної речовини у ґрунті та врожайність біомаси, Наукове обґрунтування регулювання процесів евтрофікації водних об’єктів (на прикладі річки Ворскли), Ознаки відтворювальних якостей свиноматок різної експлуатаційної цінності та рівень їх дискретності, Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у кнурів-плідників залежно від умов утримання, Екологічно безпечний спосіб підвищення енергоефективності приміщення для утримання підсисних свиноматок, Відтворна здатність дочок другої лактації від голштинських корів-матерів різного віку, Морфо-фізіологічні особливості сперміїв кнурів-плідників різних порід під час теплового стресу, Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у спермі кнурів-плідників з різними типами вищої нервової діяльності, Епізоотологічні особливості перебігу паразитозів у великої рогатої худоби та овець у літньо-пасовищний період, Особливості епізоотології саркоптозу собак у місті Полтаві, Діагностика сальмонельозу бройлерів у приватному господарстві, Діагностика гострого панкреатиту в собаки: клінічний випадок з ветеринарної практики, Система антиоксидантного захисту організму собак в умовах експериментального токсокарозу, Ектопаразити собак і котів (поширення та лікування), Поширення та форми перебігу демодекозу собак в умовах міста Одеси, Методика проведення експериментальних досліджень впливу ударної дії дробинок на стан металевих поверхонь, Дослідження впливу режимів роботи транспортних ліній зернозбирального комбайна на якість обмолоту зерна, Безпечна утилізація відпрацьованих марганець-цинкових гальванічних елементів, Методологія аналізу передтравматичних, травматичних ситуацій та виробничого травматизму в агроінженерії
Citation