Дослідження ефективності застосування методу Монте-Карло при оптимізаційному моделюванні управлінських задач про призначення

Abstract
Description
Копішинська О. П., Калініченко А. В., Шестаченко К. В. Дослідження ефективності застосування методу Монте-Карло при оптимізаційному моделюванні управлінських задач про призначення // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2014. - Вип. 5(4). - С. 228-231.
Keywords
Машинне моделювання, метод Монте Карло, псевдовипадкові числа, макропрограма, пошук рішення, алгоритм задачі
Citation