Друковані видання

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 286
 • Item
  Персоналізація маркетингових досліджень в аграрних підприємствах за допомогою даних про операційні системи
  (м. Полтава, ПДАУ, 2024-05-14) Воронянський, В. С.; Ларіна О. В.; Шкавро Н. О.
  На даний час підприємства (у тому числі і аграрні), які використовують персоналізацію, можуть отримати значні конкурентні переваги та досягти кращих 110 результатів у своїй маркетинговій діяльності. Розвиток цифрових технологій призвів до значного зростання кількості даних про споживачів, які доступні підприємствам. Ці дані, такі як історія покупок, поведінка в Інтернеті та демографічні дані, можуть бути використані для персоналізації маркетингових кампаній.
 • Item
  Аналіз розвитку модулів ядра операційної системи на прикладі Ubuntu Linux
  (ПДАУ, м. Полтава, 2024-05-14) Апряткін, М.; Воронянський, В.
  Операційна система Ubuntu, заснована на Debian, має модульне ядро Linux, яке постійно розвивається та оновлюється. Ядро Ubuntu має модульну архітектуру, що дозволяє динамічно завантажувати та вивантажувати модулі залежно від потреб системи. Кожен модуль виконує певну функцію, розширюючи можливості ядра.
 • Item
  Integrating Industry 4.0 Digital Technologies on the Erpsystems Platforms to Manage Agri-Food Production and Supply Chain
  (Lviv, Ukraine, 2023-10-04) Kopishynska, O. P.; Utkin, Y. V.; Sliusar, I. I.; Makhmudov, H. Z.; Kyrychenko, O. V.; Копішинська, Олена Петрівна; Уткін, Юрій Вікторович; Слюсарь, Ігор Іванович; Махмудов, Ханлар Зейналович
  This work shows the possibilities of combining Industry 4.0 technologies with the management of production processes in territorial communities and agricultural enterprises on the cloud Enterprise Resource Planning (ERP) System’s platform. The formula of interaction between ERP, AI, IoT is proposed for accounting, control of agri-food production and supply chains.
 • Item
  Determining the Project Model for Implementation ERP Class Information System for the Resurses and Activities Management in Territorial Communities
  (ЛНУП, м. Львів, 2023-10-05) Kopishynska, O. P.; Utkin, Y. V.; Kalashnyk, O. V.; Moroz, S. E.; Chubenko, V. M.; Копішинська, Олена Петрівна; Уткін, Юрій Вікторович; Калашник, Олена Володимирівна; Мороз, Світлана Едуардівна
  The paper presents a case study on the preparation of a pilot project for the implementation of ERP system modules for managing the resources and activities of the territorial community. Based on the study of the structure and activity of territorial communities, the uniqueness of such a solution for non- industrial organizations is revealed. Results of the survey of specialists and the content of the work at the project initiation stage are summarized.
 • Item
  Innovative Projects in the Industry 4.0 Sphere of Poltava State Agrarian University
  (2023-07-25) Muravlov, V. V.; Utkin, Y. V.; Sliusar, I. I.; Kopishynska, O. P.; Муравльов, Володимир Вячеславович; Уткін, Юрій Вікторович; Слюсарь, Ігор Іванович; Копішинська, Олена Петрівна
  The activity of the “Industry 4.0 Implementation Center at PSAU” is aimed at the development and implementation of promising technologies, appropriate specialists training, implementation and management of informational and educational events, training management, and networking of enterprises: technology designers, production facilities, higher-education institutions, scientific institutions, state authorities, and civil groups. The latest projects that are being implemented are as follows.
 • Item
  Варіант можливих програмно-технічних рішень для виявлення БпЛА з використанням штучного інтелекту
  (м. Київ, 2023-11-30) Рябий, Мирослав Олександрович; Уткін, Юрій Вікторович; Копішинська, Олена Петрівна; Дубик, А. М.; Циніцкий, Б. Л.
  Повномасштабне вторгнення росії 24 лютого 2022 року на територію України створило потребу в національному супротиві агресії та розвитку інновацій та розробок для підтримки Сил Оборони України. Бойовий досвід показав, що перемога досягається не тільки вмілим використанням стрілецької зброї, а й активним застосуванням роботизованих систем, у тому числі з використанням штучного інтелекту. Це означає, що використання технологій четвертої промислової революції (4ГО.) та концепції Іпбшїту 4.0 стає важливим для обороноздатності.
 • Item
  Features and Prospects of Industry 4.0 in the Agrarian Sector of Ukraine in Wartime: Economic and Accounting Aspects
  (2023-07-24) Chip, L. O.; Kantsedal, N. A.; Kopishynska, O. P.; Utkin, Y. V.; Taran-Lala, O. M.; Чіп, Людмила Олександрівна; Канцедал, Наталія Анатоліївна; Копішинська, Олена Петрівна; Уткін, Юрій Вікторович; Таран-Лала, Олена Миколаївна
  The agrarian sector of Ukraine is an integral part of the country’s economy. As a result of the war with the Russian Federation, the country’s economic situation is characterized by a decrease in the production output, shutdowns of some industries, and a significant drop in consumption. The main challenges faced by the enterprises are the gaps in logistics supplies, loss of personnel, falling effective demand, loss of significant areas of agricultural land due to temporary occupation, decrease in soil fertility as a result of hostilities, lack of necessary capital and the difficulties in predicting the situation in general. These factors negatively affected the food supply chains and led to their disruption. In wartime, the solution to the problem of the country’s food security is extremely important. Maintaining the sustainability of agribusiness and its competitiveness is a priority task for the state in ensuring food security, supported by the innovative technologies of the Industry 4.0 concept.
 • Item
  Місце ERP-систем у фреймворку технологій Індустрії 4.0
  (ПДАУ, м. Полтава, 2023-09-28) Копішинська, Олена Петрівна; Коротенко, А.; Чубенко, В.
  Важливою особливістю епохи Індустрії 4.0 є домінування знань і цифрових даних, зростаюча роль навичок щодо освоєння нових технологій автоматизації виробничих процесів, зміщення акцентів у відношеннях людина-машина (Н2М) на зворотній тип М2Н, або тип взаємодії машин без участі людини (М2М). Одним із важливих наслідків для систем промислового виробництва (будь-якого) є реорганізація класичних ієрархічних систем автоматизації до самоорганізуючої системи кіберфізичного виробництва (CPS), що дозволяє гнучке масове виробництво на замовлення.
 • Item
  Імплементація технологій Індустрія 4.0 в управління територіальними громадами через ERP системи
  (ПДАУ, м. Полтава, 2023-09-28) Копішинська, Олена Петрівна; Ковпак, С.
  21 століття стало свідком появи Індустрії 4.0, яка характерезується домінуванням знань і цифрових даних. На початку ери Індустрії 4.0 увага була зосереджена виключно на промисловому виробництві, але з часом парадигма поширилася на інші сфери людської діяльності, такі як сільське господарство (Agriculture 4.0), охорона здоров'я (Healthcare 4.0), логістика (Logistics 4.0), енергетика (Energy 4.0), елементи нових освітніх технологій (Education 4.0).
 • Item
  Інтеграційні функції інформаційних систем управління виробничими процесами галузі рослинництва на шляху до технологій Агроіндустрія 4.0
  («Наукова спільнота», WSZIA w Opolu, м. Тернопіль, Україна, м. Ополе, Польща, 2023-11-21) Копішинська, Олена Петрівна; Якушкін, Владислав Георгійович; Тойстер, Ірина Романівна
  Під впливом інноваційних інформаційних процесів традиційні сфери економіки, такі як промисловість і сільське господарство, зазнають колосальних змін та переходять на якісно новий, цифровий рівень багатьох виробничих ланок. В мінливих умовах сільськогосподарським підприємствам необхідно обробляти великі обсяги як зовнішньої, так і внутрішньої інформації, що обумовлює необхідність впровадження інформаційних технологій (ІТ) у більш широкому аспекті технологій Індустрії 4.0. Підґрунтям активного впровадження технологій Індустрії 4.0 в аграрному виробництві є те, що більшість механізмів підвищення прибутковості майже вичерпані, існує потреба шукати нові можливості та ресурси. Світовий урядовий саміт опублікував доповідь «Агрокультура 4.0 – майбутнє сільськогосподарських технологій», в якому зазначається, що фермами та сільськогосподарськими операціями доведеться керувати зовсім по-різному, насамперед, через досягнення в таких технологіях, як датчики, пристрої, машини та інформаційні технології.
 • Item
  Характеристика інтерактивних карт водних об’єктів та методів їх створення
  («Наукова спільнота», WSZIA w Opolu, м. Тернопіль, Україна, м. Ополе, Польща, 2023-10-11) Копішинська, Олена Петрівна; Уткін, Юрій Вікторович; Литвиненко, Владислав Анатолійович
  В теперішніх умовах зміни клімату, урбанізації та промислової діяльності людини, а також наслідків агровиробництва, змін у землекористуванні, воєнних дій та інших факторів досить гостро постає питання збереження достатніх запасів водних ресурсів для задоволення потреб населення, тваринництва, агровиробництва в прісній і чистій питній воді.
 • Item
  Удосконалення ключів цифрового електронного підпису в системах електронного документообігу
  («Наукова спільнота», WSZIA w Opolu, м. Тернопіль, Україна, м. Ополе, Польща, 2023-10-11) Копішинська, Олена Петрівна; Хоменко, Світлана Олегівна
  В умовах інформатизації суспільного життя цифрові технології стають неодмінними атрибутами повсякденної діяльності кожної людини. Динаміка впровадження цифрових образів об’єктів матеріального світу й оперування ними помітно зросла за 2020-2021 рр. пандемії, під час повномасштабної війни в Україні 2022-2023 рр. Інформаційні системи та технології грають ключову роль у забезпеченні комунікацій між людьми, організаціями в штатних і непередбачуваних умовах, допомагають зберігати й передавати, обробляти величезні обсяги як особистих, так і комерційних, державних даних.
 • Item
  Системи управління проєктами: порівняльна характеристика функціональних можливостей та зручність використання для бізнесу
  (НТУ «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, 2023-05-19) Копішинська, Олена Петрівна; Канцібер, Дмитро Сергійович
  Важливість управління проєктами в бізнес-компаніях, організаціях важко переоцінити. Коли управління ведеться правильно, це допомагає кожній частині бізнесу працювати більш якісно. Це дозволяє команді зосередитися на важливій роботі, не відволікаючись від завдань, які збиваються з плану, або бюджетів, які виходять з-під контролю. Зрештою, це дає їм змогу досягати результатів, які фактично впливають на прибутки бізнесу. Співробітники мають можливість побачити, як їх робота сприяє досягненню стратегічних цілей компанії. Інформаційна підтримка управління проєктами є важливою складовою успішної реалізації будь-якого проєкту, зокрема ІТ-проєктів.
 • Item
  Обґрунтування проєктної моделі впровадження інформаційних систем класу ERP в управління ресурсами та діяльністю територіальних громад
  (ПДАУ, м. Полтава, 2023-09-28) Копішинська, Олена Петрівна; Чириченко, Ю.
  Реформування системи управління територіальними громадами (ТГ) в Україні – одна з ключових проєвропейських реформ, яка знаходиться в активній фазі. Тому питання переходу до нового рівня ефективного аудиту і управління всіма видами ресурсів є доволі актуальним, враховуючи той факт, що спеціальних інформаційних систем (ІС) для цих задач поки що не існує. Представлено кейс із підготовки пілотного проєкту для органів місцевого самоврядування в Україні з обґрунтуванням вибору і послідовного впровадження модулів ERP системи із подальшими перспективами масштабування та інтеграції з іншими популярними системами та технологіями і створення передумов виходу на ландшафт технологій Індустрія 4.0.
 • Item
  Рекомендації щодо визначення складу і параметрів джерел резервного живлення мережевого обладнання для доступу до мережі Інтернет
  (м. Полтава, 2023-02-22) Поночовний, Юрій Леонідович; Одарущенко, Олег Миколайович; Протас, Надія Михайлівна; Дегтярьова, Лариса Миколаївна; Одарущенко, Олена Борисівна
 • Item
  Аналіз програм для створення локального сервера
  (Полтава, 2023-06-08) Поночовний, Юрій Леонідович; Олійник Б.
  Вибір локального сервера це досить складна та популярна проблема, яку приходиться вирішувати системним адміністраторам або програмістам, бо вона містить в собі деякі особливості та аспектне, наприклад: які операційні системи, мови програмування, додаткові модулі та технології підтримуються, чи є сумісність зі сторонніми інструментами, яку швидкість, безпеку та підтримку має той чи інший сервер тощо.
 • Item
  Аналіз класифікаційних підгруп програмних додатків для стаціонарних персональних комп‘ютерів
  (Полтава, 2023-06-08) Поночовний, Юрій Леонідович; Усупашвілі М.
  Існує велика кількість різноманітного програмного забезпечення з різними функціями і призначеннями. Класифікація допомагає організувати це розмаїття і розділити програми на категорії для полегшення пошуку і вибору. Користувачі шукають програмне забезпечення, яке відповідає їхнім потребам і має потрібні функції.
 • Item
  Аналіз використання інформаційних технологій в SCADA-системах
  (м. Полтава, 2023-06-08) Поночовний, Юрій Леонідович; Титар, В.
  Функціонування автоматизованих систем управління в різних галузях, таких як промисловість, транспорт, комунальне 116 господарство, наукова діяльність і т.д., базується на використанні інформаційних технологій. Ефективність цих систем і рівень їхнього захисту відповідно залежать не лише від успішності роботи організацій, але й від безпеки регіонів і національної безпеки. Тому захист корпоративних інформаційних систем від загроз безпеці є важливим аспектом будь-якого IT-проекту.
 • Item
  Порівняння інтелектуальних сервісів перевірки правил правопису для наукових текстів
  (м. Полтава, ПДАУ, 2021-10-22) Поночовний, Юрій Леонідович; Авдошин Ю. А.; Кириченко Ю. В.; Сазонова, Наталія Анатоліївна
  В процесі навчання здобувачі вищої освіти поступово опановують правила оформлення наукових текстів у вигляді тез конференцій, тексту доповідей, публікацій у науково-популярних, фахових наукових виданнях (журналах, збірниках наукових праць, виданнях, що індексуються у науково-метричних базах даних). Заключним етапом є оформлення кваліфікаційної роботи для відповідного ступеня вищої освіти. К кожним наступним етапом обсяг наукового тексту збільшується, що підвищує ймовірність помилок в ньому і вимагає використання додаткових етапів перевірки.