РЕВІЗІЙНИЙ ПРОЦЕC, УЧАСНИКИ ТА ПОРЯДОК ПЛАНУВАННЯ

Abstract
Description
Литвиненко І., Пилипенко К. Ревізійний процес, учасники та порядок планування. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю : матеріали ІІI Міжнар. наук. – практ. конф. (м. Полтава, 21 квітня 2021 р.) / за ред. Пилипенко К. А. Полтава : ПДАУ, 2021. С. 426- 431.
Keywords
Контрольно-ревізійний процес; контрольно-ревізійна служба, ревізор, ревізія., Досліджено етапи планування ревізії та порядок її здійснення на підставі Закону України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”, та учасники даного процесу.
Citation