Аналіз географічної структури експорту товарів в Україні

Abstract
Description
Тютюнник С.В., Тютюнник Ю.М. Аналіз географічної структури експорту товарів в Україні. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю: матеріали ІІ Міжнар. наук. – практ. конф., присвяченої 100-річчю Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава, 23 квітня 2020 р.) / за ред. Плаксієнка В. Я., Пилипенко К. А. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2020. С. 455-457.
Keywords
Експорт товарів, Експорт товарів, географічна структура, аналіз, динаміка
Citation