Особливо небезпечна антропозоонозна хвороба – чума та питання її профілактики

Abstract
Description
Костенко А.А., Опара Н.М. Особливо небезпечна антропозоонозна хвороба – чума та питання її профілактики. Матеріали студентської наукової конференції Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава, 16-17 квітня 2020 р.). Том ІІ. – Полтава: РВВ ПДАА, 2020. с.152-155
Keywords
антропозоонозна хвороба -чума, профілактика
Citation