Оцінка рівня інноваційного потенціалу підприємства – сучасний ринковий інструмент стратегічного управління

Abstract
Description
Вороніна В. Л., Артеменко А. Є. Оцінка рівня інноваційного потенціалу підприємства – сучасний ринковий інструмент стратегічного управління. Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 17 листопада 2020 р. Полтава: РВВ ПДАА, 2020. 205 с.
Keywords
інновації, інноваційний потенціал
Citation