Спосіб дослідження технологічних процесів

Abstract
Спосіб дослідження технологічних процесів, який полягає в тому, що на основі елеватора комбайна визначають основні показники, який відрізняється тим, що сектор до 140° відцентрового розвантаження зерна культурних рослин з нахилом елеватора від 0 до 90° створюється механізмом регулювання змін кутів β і β1, швидкість транспортування в межах від 0 до 3000 об./хв. та подача зерна в межах від 0 до 5 кг/сек., тарування подачі від 0,1 до 5 кг/сек. і кількість подачі зерна культурних рослин задається віддаллю між скребками Н3 від 0,2 до 2,0 м, кількість зерна в місцях переходу транспортної лінії та завантаження задається відповідно Н1 та Н* розміром від 0,5 до 2,0 м гнучкими видовжувачами.
Description
Keywords
Citation
Спосіб дослідження технологічних процесів: пат. 41557 Україна : МПК: A01D 41/00; № u200815248; заявл. 29.12.2008; опубл. 25.05.2009, Бюл.№ 10
Collections