Управління процесами біолого-генетичної безпеки в агроекосистемах.

Abstract
Description
Ласло О.О., Ляшенко В.В. Управління процесами біолого-генетичної безпеки в агроекосистемах. Сучасні проблеми біобезпеки в Україні. зб. тез доп. IІІ всеукр.наук.-практ. інтернет-конф. м. Полтава. 21-22 травн. 2020р. м. Полтава. 2020. С. 34-37.
Keywords
біолого-генетична безпека
Citation