МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ В ПРОЦЕСІ ДВОСТОРОННЬОГО ЖАРЕННЯ М’ЯСА НА ОСНОВІ НЕЛІНІЙНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

Abstract
Description
Проведено комп’ютерне аналітичне дослідження динаміки розподілу температур в м’ясі сви- нини під час двостороннього жарення в умовах стиснення. Проаналізовано можливості загального вирішення рівняння нестаціонарної теплопровідності при двосторонньому жаренні м’яса в умо- вах стиснення. Для вирішення запропоновано використовувати нелінійний метод узагальненого понижуючого градієнту, який використовується для гладких нелінійних задач, за допомогою оптимізаційної програми, вбудованої в MS Excel.
Keywords
двостороннє жарення, м’ясо, модель динаміки, нелінійна оптимізація, теплопровідність
Citation