Управління земельними ресурсами в контексті стало-го розвитку сільських територій та продовольчої без-пеки Економічний, організаційний та правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва : колективна монографія; за ред. О. В. Калашник, Х. З. Махмудова, І. О. Яснолоб. Полтава: Видавницт-во ПП «Астрая», 2019. С. 325-333.

Abstract
Description
Управління земельними ре-сурсами в контексті сталого розвитку сільських територій та продовольчої безпеки
Keywords
Управління земельними ре-сурсами, сталий розвиток, економічна безпека
Citation