Теоретико-методичні підходи поєднання власних та позикових джерел формування капіталу

Abstract
Description
Левський О. А. Манжос Н. В. Теоретико-методичні підходи поєднання власних та позикових джерел формування капіталу. Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів обліково-фінансового профілю: Збірник доповідей науково-практичних конференцій студентів за результатами проходження виробничих та технологічних практик по спеціальностях. Полтава : ПДАА, 2019. Вип. 7. С. 99 – 101.
Keywords
капітал, управління капіталом, джерела формування капіталу, власний капітал, позиковий капітал, залучений капітал
Citation