Прогнозування концентрацій забруднюючих речовин за допомогою MATHCAD та ОНД – 86

Abstract
Description
Бойко О. Л., Минаєва Т. В. Прогнозування концентрацій забруднюючих речовин за допомогою MATHCAD та ОНД – 86 / О. Л. Бойко, Т. В. Минаєва, Н. М. Протас, А. О. Тараненко // Матеріали ХІV щорічного міждисциплінарного семінару «Студентські роботи за науковою тематикою кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій», 29 листопада 2017 р. – Полтава: ПДАА, 2017 р. – С.21–23.
Keywords
охорона навколишнього середовища, забруднюючі речовини, методика ОНД – 86, моделювання поширення забруднюючих речовин
Citation