Методологічні засади навчання штучних нейронних мереж в інтелектуальних системах підтримки прийняття рішень

Abstract
Description
Шишацький А.В., Одарущенко О.Б., Протас Н.М., Дегтярьова Л.М. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМАХ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ / Collective monograph: Theoretical and scientific foundations in research in Engineering. Boston: Primedia eLaunch, 2022. Pp.241-269 DOI – 10.46299/ISG.2022.MONO.TECH.1
Keywords
інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень, нейронні мережі, штучний інтелект, методика навчання штучних нейронних мереж
Citation