Розробка алгоритму автоматичного підрахунку пасажирів в громадському транспорті з використанням відеопотоку

Abstract
Description
Федорченко М.Б., Слюсарь І.І., Уткін Ю.В. Розробка алгоритму автоматичного підрахунку пасажирів в громадському транспорті з використанням відеопотоку. Інтеграція інформаційних систем і інтелек-туальних технологій в умовах трансфор-мації інформаційного суспільства: тези доп. IV Міжнародної науково-практичної кон-ференції, що присвячена 50-ій річниці ка-федри інформаційних систем та технологій. Полтава: ПДАУ, 2021. С. 99-103. DOI: https://doi.org/10.32782/978-966-289-562-9
Keywords
OpenCV, відеопоток
Citation