Cучасні тенденції в управлінні людськими ресурсами організації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
РВВ ПДАА
Abstract
На наш погляд, характерною рисою сучасного підходу до управління людськими ресурсами (УЛР) в українських організаціях є спрямованість на розвиток, готовність швидко адаптуватися до викликів та вимог сучасності. Таким чином виникає необхідність створення організацій, що постійно навчаються, в яких працівники мають чіткі установки, мотивацію до навчання впродовж життя, постійного зростання професіоналізму, набуття нових компетенцій. Основу сучасних тенденцій HRM складає забезпечення виживання організації шляхом більш високих темпів формування і розвитку використання потенціалу персоналу у порівнянні зі змінами зовнішнього середовища.
Description
Сазонова Т.О. Сучасні тенденції в управлінні людськими ресурсами організації / Т.О. Сазонова // Матеріали науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрної академії (13-14 травня 2014 р.). – С. 77-79.
Keywords
людські ресурси, управління, організація
Citation