Системний підхід до формування конкурентоспроможності підприємства

Abstract
Description
Шульга Л. В., Даниленко В. І., Терещенко І. О., Вакуленко Ю. В., Хрипко А. А. Системний підхід до формування конкурентоспроможності підприємства. Ефективна економіка. 2022. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10296 (дата звернення: 27.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.87
Keywords
конкурентоспроможність підприємства, системний підхід, принципи формування конкурентоспроможності, рівні конкурентоспроможності, чинники
Citation