Технологія вирощування органічної сої та пшениці озимої на фураж, їх економічна ефективність

Abstract
В статті розглянуто технологію вирощування сої та озимої пшениці на фураж за органічними стандартами на період 4 роки з метою дотримання сівозміни та урахуванням існуючого попиту на органічну сільськогосподарську продукцію за кордоном. Розробленні технологічні карти вирощування зазначених культур оцінені з точки зору їх економічної прибутковості завдяки меншим витратам на пальне та біологічні препарати, вищим цінам на органічну продукцію в іноземній валюті. Доведено, що економічна ефективність вирощування сої за органічними стандартами становить у перший рік 228%, а на третій – 936%, пшениці озимої на другий рік – 399%, а на четвертий – 750%. Наведені розрахунки грошових потоків за чотири роки свідчать про економічну прибутковість органічного сільського господарства, його перспективність та доцільність в сучасних умовах розвитку сільського господарства. Також було визначено ризики вирощування сої та пшениці озимої на фураж за органічними стандартами, які можна мінімізувати вже через 3 роки шляхом дотримання основних принципів органічного землеробства, керуючись практикою І. Овсинського і М. Курдюмова.
Description
Чайка Т.О. Технологія вирощування органічної сої та пшениці озимої на фураж, їх економічна ефективність / Т.О. Чайка, С.В. Пономаренко // Агроном. – 2016. – №2 (52). – травень. – 228 с. – С. 106–111.
Keywords
Citation