Особливості внутрішньофірмового планування на українських підприємствах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Тютюнник, Юрій Михайлович
Срібна, Ольга Григорівна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Планування – це відповідальний і найретельніший етап в управлінні підприємством. Це процес прийняття рішень, визначення цілей, проблем та альтернатив, можливостей, які пов’язані з формулюванням кінцевого вибору напрямків діяльності та відповідної програми для виконання планів у зв’язку зі зміною обставин і необхідністю уточнення та коригування планів. Внутрішньофірмове планування на підприємствах відноситься до різновиду управлінських нововведень, де суб’єкти адекватно реагують на зміни, що відбуваються у внутрішньому і зовнішньому середовищі. Особливістю українського підприємництва є його еволюційний розвиток порівняно з країнами, які мають традиційну ринкову орієнтації і у яких еволюція проходила поетапно. Внутрішньофірмове планування має такі етапи: аналіз фінансової ситуації, розробка загальної фінансової стратегії підприємства, складання поточних фінансових планів, коригування та конкретизація фінансового плану, розробка оперативних фінансових планів та аналіз і контроль виконання фінансових планів
Description
Срібна О. Г., Тютюнник Ю. М. Особливості внутрішньофірмового планування на українських підприємствах. Облік, оподаткування, контроль та аналіз: виклики та загрози в умовах воєнного стану : зб. тез доповідей VІІ всеукр. студ. наук.-практ. онлайн-конф. (м. Київ, 23 берез. 2023 р.) / за заг. ред. Л. В. Гуцаленко. Київ : НУБіП України, 2023. С. 241-243.
Keywords
внутрішньофірмове планування, управління підприємством, українські підприємства
Citation