Тенденції використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах у 2018-2022 роках

Abstract
Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій суб’єктами господарювання забезпечує їм успішний розвиток, досягнення високих показників конкурентоспроможності та прибутковості, дозволяє проводити аналіз бізнес-процесів, запроваджувати нові організаційні форми в обслуговування клієнтів, розробляти проєкти управлінських рішень щодо економії ресурсів та підвищення продуктивності праці. Також за допомогою інформаційних технологій покращується та прискорюється ведення документообороту та обмін інформацією в ході ведення господарської діяльності
Description
Тютюнник С. В., Тютюнник Ю. М. Тенденції використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах у 2018-2022 роках. Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Херсон – м. Хмельницький, 27-28 квіт. 2023 р.). Херсон : Вид-во ФОП Вишемирський В. С., 2023. С. 262-267.
Keywords
інформаційно-комунікаційні технології, підприємства України
Citation