СТРАТЕГІЧНИЙ НАБІР УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ СИРОВИНИ МОЛОКОПЕРЕРОБНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Браславець, Тетяна Миколаївна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет харчових технологій
Abstract
У статті обґрунтовано необхідність застосування маркетингового підходу в управлінні закупівлями сировини та формування довгострокової взаємодії з постачальниками сировини. При розробці стратегічного набору управління за- купівлями сировини молокопереробним підприємством запропоновано вико- ристання тривимірної моделі стратегічного аналізу постачальників, побудо- ваної на основі показників рівня важливості постачальників, стабільності відносин та інтегральної оцінки сировини, що надійшла від постачальників. Залежно від значення інтегральної оцінки сировини виокремлено три рівні відносин з постачальниками (базовий, відповідальний, партнерський). Визна- чено стратегічний набір, рекомендований при управлінні закупівлями сировини молокопереробними підприємствами. Виконано апробацію запропонованої тривимірної моделі стратегічного аналізу постачальників на прикладі моло- копереробного підприємства Полтавської області.
Description
Сердюк Т. М. Стратегічний набір управління закупівлями сировини молокопереробними підприємствами / Т. М. Сердюк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2015. - Т. 21, № 1. - С. 68-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2015_21_1_11.
Keywords
стратегія, стратегічний набір, управління закупівлями, молокопереробне підприємство, тривимірна модель, ABC-XYZ-аналіз
Citation