Спосіб оцінки біологічної активності екстрактів ехінацеї

Abstract
Спосіб оцінки біологічної активності екстрактів ехінацеї включає пророщування сім'янок ячменю посівного, визначення їх морфометричних показників та порівняння дослідних варіантів з контролем.
Description
Патент №80541, Україна, МПК А01С 1/00 (2013.01). Спосіб оцінки біологічної активності екстрактів ехінацеї / Шершова С.В.,Поспєлов С.В.– Заявник і патентовласник Полтавська державна аграрна академія - №u201209756 заявл. 13.08.2012; опубл. 10.06.2013. Бюл. № 11.
Keywords
екстракти ехінацеї, біологічна активність, біотести
Citation
Collections