Типи буквалізмів у перекладі: семантико-структурна класифікація

Abstract
Однією з проблем теорії перекладу є буквалізми – функціонально невмотивоване перенесення семантичних і структурних компонентів мови оригіналу (МО) у мову перекладу (МП). Це явище призводить до викривлення змісту й порушень у нормі та узусі мови перекладу. Актуальність нашої розвідки зумовлена необхідністю розглянути суть буквалізмів та визначити їхні основні типи. Це має як теоретичне, так і вагоме практичне значення, адже дасть перекладачеві додатковий інструментарій для редагування перекладу
Description
Замула О. В. Типи буквалізмів у перекладі: семантико-структурна класифікація. Соціально-гуманітарні проблеми XXI століття: актуальність, багатополярність, перспективи розвитку : матеріали II наук.-практ. конф. (м. Полтава, 27 листоп. 2023 р.) / наук. керівник М. А. Антонюк. Полтава, 2023. С. 56-60.
Keywords
буквалізми, семантико-структурна класифікація, переклад
Citation