Волоконно-оптичний датчик тиску

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Кошовий, М.
Дергачов, В.
Кошова, І.
Костенко, Олена Михайлівна
Рожнова, Т.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДП "Український іститут інтелектуальної власності"
Abstract
Волоконно-оптичний датчик тиску містить джерело оптичного випромінювання, чутливий елемент, який включає в собі призму повного внутрішнього відбиття, відбиваючу мембрану, виконану з п'єзоматеріалу прокладку з електричними контактами і розташовану між призмою повного внутрішнього відбиття і відбиваючою мембраною, приймач оптичного випромінювання, а також світловоди, що з'єднують джерело і приймач оптичного випромінювання, підключений до блока обробки інформації, причому додатково введено (n-1) виконаних з п'єзоматеріалу ізольованих прокладок з електричними контактами і блок комутації, що своїм входом під'єднаний до блока обробки інформації, а виходами - до електричних контактів ізольованих прокладок, де n - кількість піддіапазонів вимірювання тиску.
Description
Пататент №119363, Україна, МПК G01L 11/02. Волоконно-оптичний датчик тиску / Кошовий М.Д., Дергачов В.А, Кошова І.І., Костенко О.М., Рожнова Т.Г.; Заявник і патентоволодар Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «ХАІ». – №U2017 02823; заявл. 27.03.2017; опубл. 25.09.2017, Бюл. №18.
Keywords
Волоконно-оптичний датчик тиску, джерело оптичного випромінювання, чутливий елемент
Citation
Collections