Окремі проблеми забезпечення якості вищої освіти

Abstract
Description
Тютюнник С.В., Романченко Ю.О., Красота О.Г. Окремі проблеми забезпечення якості вищої освіти. Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості у контексті сучасних трансформацій: Матеріали 51-ї науково-методичної конференції викладачів і аспірантів. Полтава: РВВ ПДАА, 2020. С. 126-128.
Keywords
Вища освіта, Вища освіта, якість, проблеми якості освіти, освітньо-професійна програма
Citation