Концептуальні підходи до визначення основних трендів еволюції глобальної економічної системи

Abstract
Сучасний розвиток суспільства – надскладний процес, який формується під дією численних чинників. Він суперечливий, може переходити від однієї точки біфуркації до іншої, піддаватись численним змінам. Тому для вироблення перспективних стратегій та управління ризиками суспільству потрібен певний аналітичний і прогностичний інструментарій – своєрідний алгоритм опису визначальних тенденцій, за якими рухається суспільство. Мегатренди є стійкими і довгостроковими процесами, які визначають закономірності формування взаємопов’язаних і взаємообумовлених економічних, політичних, соціокультурних відносини та відносин взаємодії людини з природою.
Description
Шкурупій О.В., Дейнека Т.А., Загребельна І., Дивнич О. Антоненко Я. Концептуальні підходи до визначення основних трендів еволюції глобальної економічної системи. Економічний аналіз. 2022. № 3. https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/download/2374/6565657121
Keywords
мегатренди, великі тенденції, мегаекономіка, економічний розвиток, суспільний розвиток
Citation