Вплив мінерального живлення та способів сівби на врожайність та посівні якості насіння сої

Abstract
Description
Шевніков М. Я., Лотиш І. І., Чайка Т. О., Крикунова В. Ю. Вплив мінерального живлення та способів сівби на врожайність та посівні якості насіння сої. Перспективи еко-інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 20 листопада 2020). Полтава : РВВ ПДАУ, 2020. 161 с. С. 62–65.
Keywords
Citation