Пристрій для визначення характеристик планів багатофакторного експерименту

Abstract
Пристрій для визначення характеристик планів багатофакторного експерименту, що містить керуючий вхід, вихід наявності результату, шину результату, суматор, k двійкових лічильників, k елементів І, k елементів нерівнозначність, блок пам'яті, блок керування, два регістри, комутатор, причому виходи двійкових лічильників з'єднані з відповідними входами суматора, блок керування з'єднаний з блоком пам'яті, перший вихід блока керування з'єднаний з першими входами елементів І, другий вихід блока керування з'єднаний з входом «Запис» першого регістра, третій вихід блока керування з'єднаний з входом «Запис» другого регістра, четвертий вихід блока керування з'єднаний з виходом наявності результату та керуючим входом комутатора, перша вихідна шина блока керування з'єднана з інформаційними входами першого регістра, друга вихідна шина блока керування з'єднана з інформаційними входами другого регістра, і-й вихід першого регістра з'єднаний з першим входом і-го елемента нерівнозначність, і-й вихід другого регістра з'єднаний з другим входом і-го елемента нерівнозначність, вихід і-го елемента нерівнозначність з'єднаний з другим входом і-го елемента І, вихід якого з'єднаний з рахунковим входом і-го двійкового лічильника, виходи суматора з'єднані з входами комутатора, виходи якого з'єднані з шиною результату, керуючий вхід з'єднаний з входом запуску блока керування, який відрізняється тим, що містить групу із k комутаторів, k вихідних шин, причому виходи і-го двійкового лічильника з'єднані з входами і-го комутатора, що входять у групу, виходи і-го комутатора, що входять у групу з'єднані з і-ою вихідною шиною (і=1,…,k), четвертий вихід блока керування з'єднаний з керуючими входами комутаторів, що входять у групу.
Description
Патент №119506, Україна, МПК G06F 15/00. Пристрій для визначення характеристик планів багатофакторного експерименту / Кошовий М.Д., Кошова І.І., Дергачов В.А., Павлик Г.В., Костенко О.М.; Заявник і патентоволодар Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «ХАІ». – №U2017 03773; заявл. 18.04.2017; опубл. 25.09.2017, Бюл. №18.
Keywords
пристрій для визначення характеристик планів, багатофакторний експеримент
Citation
Collections