Пристрій для визначення еквівалентності планів багатофакторного експерименту

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Кошовий, М.
Кошова, І.
Дергачов, В.
Павлик, Г.
Костенко, Олена Михайлівна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДП "Український іститут інтелектуальної власності"
Abstract
Пристрій для визначення еквівалентності планів багатофакторного експерименту має групу інформаційних входів, два двійкових лічильники чотири блоки пам'яті, елемент НІ, інформаційний вихід, керуючий вхід, два елементи І, дві схеми порівняння, перетворювач матриць, детектор фронту, группу інформаційних виходів, елемент затримки, причому керуючий вхід з'єднаний із першим входом елемента І, вихід елемента І з'єднаний з рахунковим входом першого двійкового лічильника, виходи якого з'єднані з адресними входами першого блока пам'яті та першою групою входів першої схеми порівняння, група інформаційних входів з'єднана з другою групою входів першої схеми порівняння, вихід якої з'єднаний з інформаційним виходом та через елемент НІ з'єднаний з другим входом елемента І, виходи першого блоку пам'яті з'єднані з першою групою входів перетворювача матриць та адресними входами четвертого блока пам'яті. Виходи другого блока пам'яті з'єднані з другою групою входів перетворювача матриць, виходи якого з'єднані з першою групою входів другої схеми порівняння, виходи третього блока пам'яті з'єднані з другою групою входів другої схеми порівняння, вихід детектора фронту з'єднаний з рахунковим входом другого двійкового лічильника, виходи якого з'єднані з інформаційними входами четвертого блока пам'яті та групою інформаційних виходів, виходи другої схеми порівняння з'єднані з першим входом другого елемента І, керуючий вхід з'єднаний з другим входом другого елемента І, вихід якого з'єднаний з входом детектора фронту, вихід детектора фронту з'єднаний через елемент затримки з входом "Запис" четвертого блока пам'яті, причому містить другий елемент НІ, тригер, третій елемент І, вихід готовності результату, другий керуючий вхід, причому вихід елемента затримки з'єднаний з першим входом третього елемента І, другий керуючий вхід з'єднаний з другим входом третього елемента І, вихід якого з'єднаний з одиничним входом тригера, вихід тригера з’єднаний з виходом готовності результату та через другий елемент НІ з’єднаний з третім входом першого елемента І.
Description
Патент №120123, Україна, МПК G06F 15/00. Пристрій для визначення еквівалентності планів багатофакторного експерименту / Кошовий М.Д., Кошова І.І., Дергачов В.А., Павлик Г.В., Костенко О.М.; Заявник і патентоволодар Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «ХАІ». – №U2017 03774; заявл. 18.04.2017; опубл. 25.10.2017, Бюл. №20.
Keywords
пристрій для визначення еквівалентності планів, багатофакторний експеримент
Citation